Tin hợp tác sản xuất
Đại hội thành lập Hiệp hội bưởi da xanh tỉnh Bến tre lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2011-2015)
Thứ sáu, 10/2/2012 09:40

Ngày 8/2/2012, Hiệp Hội bưởi da xanh tỉnh Bến Tre (Hiệp hội) đã tổ chức đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2011-2015).  

 Ban Chấp hành ra mắt Đại hội. 

Đại hội đã thảo luận thông qua kết quả vận động thành lập Hiệp hội, dự thảo điều lệ, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hiệp hội và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2011-2015 gồm 30 đồng chí. Trong đó, Ban thường vụ Hiệp hội gồm 08 đồng chí, Ban kiểm tra 03 đồng chí. Đồng chí Phạm Việt Hùng, Nguyên Phó Bí Thư huyện Mỏ Cày Bắc được bầu làm chủ tịch Hiệp hội.

 

Ban Thường vụ ra mắt Đại hội.

Hiệp Hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế và khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chế biến bưởi da xanh đảm bảo sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm tăng thu nhập cho hội viên. Ngoài ra, Hiệp hội còn bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên và góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà. 

KT

 
In bài viết